ยินดีต้อนรับ ตรวจคนเข้าเเมืองจังหวัดปัตตานี welcome to Pattani Immigration
หน้าหลัก ข่าวทั่วไป ประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมาย ดาวน์โหลด วิดีโอศึกษา กิจกรรม เกี่ยวกับ เข้าสู่ระบบ

วิดีโอศึกษา

ตำนาน เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ตำนาน เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ดู 56 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ปัตตานี ดินแดนลังกาสุกะ ตอนที่ 1

ประวัติศาสตร์ปัตตานี

ดู 86 ครั้ง

New overstay Thailand Regulation

New overstay Thailand Regulation

ดู 63 ครั้ง

ค่านิยม 12 ประการ

ค่านิยม 12 ประการ

ดู 82 ครั้ง

การ์ตูน ตอนการค้ามนุษย์

ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ผิดกฎหมาย

ดู 193 ครั้ง

การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตาม ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 2522

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว การแจ้งที่พักคนต่างด้าว สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของสถานประกอบการ การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ซึ่งตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า"การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้น ในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด " ในการแจ้งที่พักคนต่างด้าวที่เข้าพักอาศัยในเคหะสถานซึ่งได้แก่ โรงแรมที่ได้รับอนุญาตตาม พระราชบัญญัติโรงแรมฯและ เกสเฮ้าส์ แมนชั่น อพาร์ตเม้นท์ สถานประกอบการหรือบ้านเช่าทั่วๆไป ให้เจ้าของเคหสถานดังกล่าว เจ้าของบ้านเช่า หรือผู้ประกอบการแจ้งตามแบบ ตม. 30

ดู 246 ครั้ง

ผู้บริหารระดับสูง

พ.ต.ท.ธีร์รชสิษ เจี่ยงเพ็ชร สว.ตม.จว.ปัตตานี

TODAY

จำนวนผู้เข้าชม

  • 1,271 ครั้ง

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6

دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google